Return to Article Details Mossakowski Stanislaw. <i>Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa Mauzoleum króla Zygmunta I.</i> [Sigismund's Chapel (1515-1533). Artistic and Ideological Issues of the Mausoleum of King Sigismund I of Poland.] Warszawa 2007. Download Download PDF