(1)
Śliwińska, M. Kaczyński Bogusław. <em>Fryderyk Chopin< Em>. Bielsko-Biała 2010. UC 2010, 1, 180.