(1)
Śliwińska, M. <b>Poland</B>:/Polish/Memory/Institutions/Show/Resources/Online. UC 2011, 2, 132-135.