Schnitz, G. “Publisher’s Comment”. Journal of Biocommunication, Vol. 44, no. 2, Sept. 2020, doi:10.5210/jbc.v44i2.11102.