Schnitz, G. “Publisher’s Comments”. Journal of Biocommunication, vol. 46, no. 1, June 2022, doi:10.5210/jbc.v46i1.12629.